Thursday, October 17, 2013

Nagsasaya ang mga kaanib ng Iglesia ni Felix Manalo (INC) sa sinapit ng Simbahang Katoliko sa lindol sa Cebu at Bohol -- Kristiano ba sila?


Provers 24:17-18 Rejoice not when your enemy falls, and when he stumbles, let not your heart exult, Lest the LORD see it, be displeased with you, and withdraw his wrath from your enemy. - Holy Scriptures

Base sa nakalap na source ng blog na ito si Jeannette Ramos Vallejos ay nakatira sa Pasay City, isang kaanib ng Iglesia ni Cristong tatag ni Felix Manalo, nag-aaral siya sa New Era University, anak ni Ermie Vallejos Sr, isang ministro at ni Regina Vallejos. based from a source, she is a resident of Pasay City, an Iglesia ni Cristo who studied in New Era University, daughter of Ermie.

Source: Tripod

1 comment:

ferds said...

sa galing ng kanilang PR natatago nila mga larawan ng nasira nilang kapilya, kung magsalita sila parang di sila tinatablahan ng bala. ngayong dudugoin nanaman nila ang kanilang kaanib para maisaayon ang mga nasira nilang kapilya.