Monday, July 15, 2013

Pagsamba ba kamo ang mag-alay ng bulaklak?

Ang samahang INC™ na tatag ni Felix Manalo ay nagbabawal ng pag-alay ng bulaklak sa mga imahe dahil gawain daw ng mga pagano ito. Pero pagdating sa kanilang pekeng sugo ay hindi pala bawal.

Ano ba talaga?

No comments: