Friday, August 11, 2017

Makakasiguro Tayo na Tayo ang Ililigtas - ang Tunay na Iglesiang Itinatag Mismo ni Cristo at Hindi ng Tao


No comments: