Saturday, April 15, 2017

SI CRISTO'Y NABUHAY NA MAG-ULI! TAYO'Y MAGSAYA AT MAGDIWANG! ALELUYAH!


No comments: