Monday, July 4, 2016

Girian sa pagitan ng mga tagasunod ni Eduardo V. Manalo at ng tagasunod ng kanyang itiniwalag na ina at kapatid sa dugo"Sapat ang video na ito upang magsalarawan kung gaano na kasama ang pangangasiwa ni ka Eduardo at ang naging bunga nito sa pag-uugali at moral ng mga kapatid sa Iglesia.

Maging ang mga taong hindi Kristyano at hindi naniniwala sa Diyos na nasa katinuan ng pag-iisip ay nalalaman kung ano ang tama at mali.

Ang lahat ng ito ay nag ugat nang patuloy na magpailalim si ka Eduardo sa kaniyang asawa na si babylyn ventura na hinuluaan ng kapatid na Erano G. Manalo na bababa sa kaniya ang espiritu ni Jezebel, isang babaeng mapakiapid." -Kelly Ong Defender

No comments: