Friday, June 22, 2012

Munting Kaalaman: Ang mga Vicariates ng Arabian Peninsula

Mga Kaparian ng Apostolic Vicariate of Northern Arabia (Source:GoaBlog)
Ang Vicariate of Kuwait at Vicariate of Arabia ay ay na reorganized na po ang mga bagong teritoryo nito at naging epektibo noong Mayo 31, 2011.

Ang dating Vicariate of Kuwait, ngayon ay THE APOSTOLIC VICARIATE OF NORTHERN ARABIA na kinabibilangan ng KUWAIT, QATAR, BAHRAIN at SAUDI ARABIA.

Ang Kanyang Kabunyian Lordship Bishop Camillo Ballin, MCCJ ang siyang Apostolic Vicar po ng Northern Arabia.

Ang dating Vicariate of Arabia, ngayon ay THE APOSTOLIC VICARIATE OF SOUTHERN ARABIA na kinabibilangan ng UAE (United Arab Emirates), OMAN at YEMEN.

Ang Kanyang Kabunyian Lordship Bishop Paul Hinder, OFM Cap. ang Apostolic Vicar ng Southern Arabia.

Ang nasabing mga Vicariato ay ipinamahala sa mga Order of Friars Minor Capuchin (OFM Cap).  Bago pa man ito na-reorganized ay halos 58 taon po itong nanatiling nasa pangangalaga ng mga butihing mga misyonerong Franciscano.

[Ipagpatuloy ang pagbabasa rito...]

Mahal na Ina ng Arabia, ipanalangin mo kami!

(Source: Faith and Works: Pastoral Letter 2011-2012 from Bishop Camillo Ballin, MCCJ, Apostolic Vicar of Northern Arabia)

No comments: