Sunday, September 11, 2016

Sino ba si Santa Teresa ng Kolkata? Atin siyang kilalanin!

Santa ng Iglesia! Purihin ang Diyos!


No comments: