Monday, August 15, 2016

PARI hinubog ng mahabang panahon! Ministro/Pastor hinubog ng mahigit isang taon!


No comments: