Sunday, April 20, 2014

MALIGAYANG PASKO ng MULING PAGKABUHAY! ALELUYA!

Isang pagbati po ng Maligayang Pasko ng Pagkabuhay sa lahat ng mga kaanib ng 
TUNAY na IGLESIA NI CRISTO 
ang IGLESIA KATOLIKA!

No comments: