Friday, December 20, 2013

Iglesia ni Cristo (1914) - Gawa po ng Tao!


No comments: