Thursday, May 24, 2012

50 Taon Anibersaryo ng isang Obispo ng Iglesia: Isang Convert!

Masarap magbasa ng mga kwneto ng mga bagong kaanib ng Iglesia ni Cristo. Si Monsignor James Bridges, ang kauna-unahang inordenahang pari sa Diocese ng San Angelo ay magdiriwang ng kanyang ika-50 anibersaryo ng kanyang pagkapari.

Monsignor James Bridges

Si Monsignor James Bridges ay dating Methodist ay umanib sa Iglesia noong siya ay 22 taong gulang. Sa kanyang mga matatamis na alaala, sinariwa ng butihing Monsignor ang kanyang pag-anib sa Santa Iglesia. Si Rev. Vincent Daugintis, isang paring Katoliko ay naging kaibigan niya sa kanilang 'family business' at sa maraming pagkakataon na sila'y nagpapalitan ng kuru-kuro ay humantong sa usapang Katoliko laban sa Protestante.

Sa kanyang alaala, sinabi sa kanya ni Rev. Vincent Daugintis "Oh Jimmy, si Cristo ay hindi nag-iwan ng aklat. Nag-iwan siya ng salita.

Dahil sa sagot ng pari, nagkaroon si Monsignor James ng pagka-uhaw sa katotohanan. At ang katotohanang ito ay nasumpungan niya sa Iglesiang tunay na tatag ni Cristo.

Ituloy ang pagbabara rito

No comments: