Thursday, January 5, 2012

Pakistan: Mga kaanib ng Iglesia ni Cristo inaalipusta


Ipagdasal natin sila sa Panginoon!

No comments: