Friday, September 1, 2017

Sila ay mga Kristianong KATOLIKO! Pinili ang Kamatayan Kaysa Hamakin si Jesus


No comments: