Tuesday, June 13, 2017

Mga Kristiano ang Pinaka-Inuusig na Relihiyon sa Buong Mundo (Hindi Kasama ang INC-1914)

Hindi kasama ang INC™ na tatag ni Felix Manalo sapagkat sila mismo ang mga umuusig maging sa kanilang mga itiniwalag na kasamahan.


No comments: