Saturday, November 19, 2016

Tanong sa INC™: Sa Pagbabalik ni Cristo, Tao lang ba siya o Diyos na Makapangyarihan?

VIVA CRISTO REY!


No comments: