Thursday, November 10, 2016

Pangakong Hindi Lilisanin ang Iglesiang TATAG ng Tao at Kaligtasan sa Papel


No comments: