Tuesday, October 4, 2016

Tatang Larry Mallari: Dating Kaanib ng INC™, ngayo'y Kaanib ng Tunay na Iglesia ni Cristo - ang Iglesia Katolika

No comments: