Wednesday, October 5, 2016

Sagot ng Muslim Imam sa Tanong tungkol sa Tanging ang mga INC™-1914 lamang daw ang maliligtas!


No comments: