Monday, October 31, 2016

Muling Tumunog ang Kampana ng Iglesia ni Cristo sa Iraq!

MABUHAY ANG KRISTIANISMO! MABUHAY ANG KATOLISISMO!

No comments: