Monday, October 31, 2016

MABUHAY ANG TUNAY NA IGLESIA NI CRISTO! MABUHAY ANG IRAQ! MABUHAY ANG KRISTIANISMO SA GITNANG SILANGAN!


No comments: