Tuesday, October 25, 2016

Felix Y. Manalo: "Pagkasugo' Inihayag


PLUMA NG BATA SAID:
Ang mga hula ng katuparan ng pagkasugo kay Ka. Felix Manalo?
Ilalahad ko po.

I. Place of origin
Isaiah 46:11
11 From the east I summon a bird of prey;
from a far-off land, a man to fulfill my purpose.
What I have said, that I will bring about;
what I have planned, that I will do.


CENON BIBE:
MAWALANG GALANG na po.

SINO po ba ang tinutukoy diyan? Si Felix Manalo po ba?

Hindi po.

Ang TINUTUKOY diyan ay si HARING CIRO ng PERSIA.

Ang KAUSAP din po ng DIYOS sa ISAIAS 46:11 ay mga ISRAELITA na NASAKOP at NADALA sa BABILONIA. Tingnan ninyo sa SUMUSUNOD na TALATA sa ISAIAS 46:13.

ISAIAH 46:13
I bring near my deliverance, it is not far off, and my salvation will not tarry; I will put salvation in Zion, for Israel my glory.

TINGNAN po NINYO, ZION at ISRAEL ang BIBIGYAN ng SALVATION of KALIGTASAN.

Si CIRO po ang TINAWAG ng DIYOS mula sa SILANGAN (ang PERSIA po ay nasa SILANGAN ng ISRAEL) at SIYA ang TUMUPAD sa PLANO ng DIYOS na PALAYAIN ang mga ISRAELITA sa BABILONIA.

Si FELIX MANALO po ay WALANG GINAWA para PALAYAIN ang mga ISRAELITA mula sa BABILONIA.


+++

PLUMA NG BATA SAID:
Isiah 43:5
5 Do not be afraid, for I am with you;
I will bring your children from the east
and gather you from the west.


CENON BIBE:
Muli po, ang KAUSAP DIYAN ng DIYOS ay ang mga ISRAELITA. SILA ang BINIBIGYAN ng PANGAKO ng KALIGTASAN at MULING PAGSASAMA-SAMA.

Noon po kasing panahon na iyan (597 BC at 597 BC) ay NASAKOP ng BABILONIA ang ISRAEL at KINUHA ang mga TAO ROON at DINALA sa BABILONIA at IBA PANG LUGAR.

NAGKAWATAK-WATAK at NAGKALAT ang mga ISRAELITA.

Kaya po ang PANGAKO ng DIYOS sa ISAIAH 43:5 ay TITIPUNIN ULI ng DIYOS ang mga ISRAELITA na NAIKALAT sa EAST at WEST.

NANGYARI po IYAN noong DUMATING ang IBONG MANDARAGIT (si CIRO) at SINAKOP ang BABILONIA (538 BC).

Pagkatapos niyon ay PINAUWI o PINABALIK ni CIRO ang mga ISRAELITA sa ISRAEL.

WALA pong KINALAMAN si FELIX MANALO riyan.


+++

PLUMA NG BATA SAID:
Isaiah 24:15
15 Therefore in the east give glory to the Lord;
exalt the name of the Lord, the God of Israel,
in the islands of the sea.
******ang nabasa ko po.. Far country in the east, composed of islands. Parang Pilipinas un ah.


CENON BIBE:
Una po, sa ORIHINAL na HEBREW ng ISAIAH 24:15 ay WALANG BINANGGIT na "EAST" o "SILANGAN," na sa HEBREW ay MIZRACH.

Ang BINANGGIT ay "BAURIM" o MGA APOY o LIWANAG.

So, HINDI po NECESSARILY "EAST" ang tinutukoy kundi "LUGAR na MARAMING APOY."


Pangalawa, WALA pong KINALAMAN ang PILIPINAS diyan.

Kung tatanggapin po natin na "East" ang nariyan ay HINDI PILIPINAS ang MATUTUKOY kundi JAPAN.

JAPAN po ang NASA EAST ng ISRAEL.

Ang PILIPINAS po ay nasa SOUTHEAST. Kaya po HINDI LALAPATAN ng SINASABI NINYO.


+++

PLUMA NG BATA SAID:
II. Time of Emergence
Isaiah 41:9
9 I took you from the ends of the earth,
from its farthest corners I called you.
I said, ‘You are my servant’;
I have chosen you and have not rejected you.
Isaiah 43:6
6 I will say to the north, ‘Give them up!’
and to the south, ‘Do not hold them back.’
Bring my sons from afar
and my daughters from the ends of the earth —
Isaiah 42:10
10 Sing to the Lord a new song,
his praise from the ends of the earth,
you who go down to the sea, and all that is in it,
you islands, and all who live in them.
Matthew 24:33
33 Even so, when you see all these things, you know that it[a] is near, right at the door.
****lagi kong nababasa yang "ENDS OF THE EARTH" o Mga wakas ng lupa. Anu ba ibig sabihin noon?


CENON BIBE:
Ang "ENDS OF THE EARTH" po riyan ay tumutukoy sa mga LUPAIN na nasa DULO o KANTO ng MUNDONG ALAM ng mga ISRAELITA.

Partikular po riyan ang mga BAYBAYIN (COASTLANDS) at ISLA na nasa MEDITERRANEAN SEA at mga BANSA tulad ng BABILONIA at PERSIA.

HINDI po KASAMA ang PILIPINAS DIYAN.


+++

PLUMA NG BATA SAID:
Matthew 24:6-7
6 You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. 7 Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places.
****WARS. Digmaan. "Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places."
***e kailan ba lumitaw ang INC? kaalinsabay ng unang DIGMAANG PANDAIGDIG tama PO BA?


CENON BIBE:
HINDI KO po TUTUTULAN kung TINUTUKOY NINYO na INC ang SINASABING LILITAW sa PANAHON na IYAN.

Pero ANO po ba ang SINABI ng PANGINOON na LILITAW diyan? Ang TUNAY bang IGLESIA?

HINDI po.

Ang TINUTUKOY pong LILITAW sa PANAHON na TINUTUKOY ng PANGINOON sa MATTHEW 24:6-7 ay ang MGA BULAANG PROPETA at BULAANG MANGANGARAL.

MATTHEW 24:4-5, 11, 24-26
Jesus answered them, "Beware that no one leads you astray.

For many will come in my name, saying, 'I am the Messiah!' and they will lead many astray.

And many false prophets will arise and lead many astray.

For false messiahs and false prophets will appear and produce great signs and omens, to lead astray, if possible, even the elect.

Take note, I have told you beforehand.

So, if they say to you, 'Look! He is in the wilderness,' do not go out. If they say, 'Look! He is in the inner rooms,' do not believe it.

So, KUNG INC po ang SINASABI NINYONG LUMITAW sa PANAHON na IYAN ay HINDI PO AKO TUTOL.

SASANGAYON pa po AKO.

No comments: