Thursday, September 15, 2016

SI JESUCRISTO AY SIYA RING KAHAPON, NGAYON, OO AT MAGPAKAILAN MAN! -Heb 13:8


No comments: