Wednesday, September 7, 2016

May 'Church of Christ' na pala bago pa naitatag ang "Iglesia Ni Cristo" noong 1914!


No comments: