Friday, September 23, 2016

Ang Kagandahan ng Iglesia Katolika na siyang Tunay at Nag-iisang Iglesia ni Cristo!

Larawan mula sa Beauty of CatholicismNo comments: