Thursday, August 11, 2016

Tarheta sa Pagsamba, Nasa Biblia ba?


Ayon sa FB Page na "Iglesia ni Santos" taob na raw ang tarheta para maligtas. Nakasulat ba sa Biblia ang paggamit ng tarheta para lamang malaman kung sino ang dumalo sa hindi? Hindi ba't tanging ang Diyos lamang ang dahilan ng pagsasamba at Siya lamang ang dapat na nagtatarheta sa langit?

No comments: