Tuesday, August 2, 2016

Sagot ni Ventilacion sa Sinabi ni Tomas na "Panginoon ko at Diyos ko!"


No comments: