Tuesday, August 16, 2016

Paliwanag Ukol sa Pag-akyat kay Maria sa Langit (Assumption)


No comments: