Wednesday, August 24, 2016

Asawa ng Ka Eraño G. Manalo at Ina ng Ka Eduardo V. Manalo ang Bagong 'Jezebel' ayon kay G. Jose Ventilacion

Mula sa blog ni G. Jose Ventilacion
Hindi ito karapat-dapat itawag sa Ka Babylyn kundi kay Gng. Cristina “Tenny” V. Manalo sapagkat natupad sa kanya ang pagkakahalintulad kay Jezebel.

  1. Tulad ni Jezebel, si Gng. Tenny ay nagdulot ng isa sa mga pinaka malubhang suliraning pagka-bahabahagi.
  2. Tlad ni Jezebel, si Gng. Tenny ay nanghikayat sa mga lingkod ng Diyos na lumabag sa kautusan ng Diyos nang siya ay manawagan sa Youtube.
  3. Tulad ni Jezebel, si Gng. Tenny ay nakikialam sa Pamamahala ng Kapatid na Eduardo V. Manalo dahil tumatangap at sumasagot si Gng. Tenny Manalo ng sulat ukol sa Ordenasyon ng mga Manggagawa.
  4. Tulad ni Jezebel, si Gng. Tenny ay nakikialam sa Pamamahala ng Kapatid na Eduardo V. Manalo dahil tumatangap at sumasagot ng sulat ng mga nagbabalik na na-disiplinang Ministro at Manggagawa.
  5. Tulad ni Jezebel, pinakikialaman ni Gng. Tenny ang mga gawain at pasya ng ating Tagapamahalang Pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo dahil sa kanilang hindi pagpapasakop at pangunguna sa mga kapatid na sila ay tulungan dahil sila ay diumano’y nasa panganib.
  6. Tulad ni Jezebel, ang ginawa ni Gng. Tenny ay humantong sa pagpatay ng mga inosenteng tao at mga propeta na maaaring ihalintulad sa pagkapamahak ng kaluluwa ng mga ministro at mga kapatid na natiwalag dahil sa ginawa nilang paghihikayat upang lumaban sa Pamamahala.
  7. Tulad ni Jezebel, pinarusahan si Gng. Tenny ng Panginoong Diyos at siya ngayon ay Tiwalag.
  8. Tulad ni Jezebel, ang ginawa pananawagan ni Gng. Tenny ay nagbunga ng paglabag ng ilang mga kapatid sa mga aral ng Diyos.
Samakatwid, kitang kita natin kung kanino natupad ang nasusulat sa Biblia tungkol kay Jezebel sa katauhan ni Gng. Cristina V. Manalo at ito ay kailanman hinding hindi ang kapatid na Babylyn V. Manalo.

Tanong ko lang: Bakit di nila SINABI sa Ka Eraño G. Manalo noong nabubuhay pa ito na ang asawa pala niya, at ina ng mga magiging anak nila (at ina mismo ng nakaupong Executive Minister) ay isa palang 'JEZEBEL' sa makabagong panahon?

3 comments:

Danilo jr Gulapa said...

NGAYON LANG KASI GINAWA NILA MS.TENNY, MARC, and OTHERS ang MGA PAKIKIALAM at PAMBABASTOS NA TULAD ng GINAWA NILA.
Kung GINAWA NILA ang MGA KABASTUSAN at PAKIKIALAM NA MGA IYAN sa PANAHON ni Ka. ERANO MANALO, TIYAK HINDI SILA PAKUKUNDANGAN DIN MISMO ng Ka. ERDY.

Danilo jr Gulapa said...

KAILAN BA GINAWA ni TENNY, MARC, ATBP ang PAMBABASTOS at PAKIKIALAM NA IYAN, Sa PANAHON BA ni Ka. ERANO MANALO, o ng YUMAO na SIYA ?

CD2000 said...

KAILAN BA KASI NAKASULAT SA BIBLIA ANG PAMBABASTOS SA MGA MAGULANG? HINDI BA'T TAMA ANG KA TENNY SAPAGKAT ITINAYO ANG INC ARENA HINDI PARA SA IKAPUPURI NG "DIYOS AMA" KUNDI SA LAYAW NG MGA MINISTRONG MAKALIKOM NG SALAPI NA AYON SA KATURUAN NINYO AY GAWAIN NG MGA MAKA-SANLIBUTAN?

SINO ANG LUMALABAS NA MAKASANLIBUTAN NGAYON, SINA KA TENNY ET AL? O SINA KA EDUARDO, JUN SANTOS ET. AL.?