Sunday, July 3, 2016

TUNAY NA DIYOS ANG PANGINOONG JESUS! TINUTUTULAN NG MGA IGLESIA NI CRISTO®-1914


No comments: