Sunday, July 10, 2016

Pre-Existent of Christ is Unbliblical daw sabi ng mga bulaang mangangaral ng Iglesia Ni Cristo®

Panoorin (DITO) ang kwentong hula-hula ng mga bulaang mangangaral ng iglesiang TATAG NG TAO na si Felix Y. Manalo. Sina G. ARVIN GALANG at DELVEN BLANCO ay gumagamit ng mga piling-piling talatang pinutol dito at idinikit sa ibang talata para makabuo ng saknong o pangungusap. At saka nila sasabihing "'Yan ang sabi ng Biblia."

Hindi po iyan ang sabi ng Biblia. Iyan po ay ang SABI ni G. Galang at G. Blanco. Wala pong kinalaman ang Biblia sa kanilang sariling pang-unawa. Hindi lamang po sila sinunglaing kundi sila po ay MANDARAYA at MANLILINLANG gamit ang Banal na Biblia! Palibhasa ang Biblia ay hindi kanila.

Ngunit bago po tayo dadako sa kanilang KASINUNGALINGAN, PANDARAYA at PANLILINLANG, mangyari po panoorin natin ang OPINYON nitong Muslim (Imam) na ito ukol sa mga Iglesia Ni Cristo® -1914. Panoorin ang running time -1:30 minutes at pakinggan ang katotohanang ibinunyag ng imam.Ang sabi ng imam, ano raw ang patunay ng mga INC™ na sila ang totoong iglesia. Samantalang sila'y 1914 lamang sumulpot?

Ang aral ng da mga Iglesia Ni Cristo® - 1914 ay "TAGPI-TAGPI", pulot dito, pulot doon. Kuya sa Lumang Tipan, idugtong sa Bagong Tipan at yan daw ang sinasabi ng Biblia. Ang katuruan daw ng mga Iglesia Ni Cristo® -1914 ay parang 'squatter' na bahay, 'NABUO NGUNIT TAGPI-TAGPI'.

[simula sa running time -6:14]
Hindi lamang isyu ng pagsupot noong 1914 kundi ang BIBLIA na kanilang ginagamit ay HINDI SA KANILA kundi Biblia ng mga Katoliko (at Katoliko raw nagmula ang Bibliang ginagamit ng lahat ng mga Kristiano [running time 5:36]).

[running time -5:40]
Aklat ng mga Katoliko, 'DI SILA NAKAKAINTINDI', ang INC™ NAGBABASA lang, sila ang nakakaintindi?

[running time -5:18]
Ang gumawa ng Biblia, mapa-impierno, ang NAGBABASA (mga mangangaral ng INC™), mapa-langit?

Ang sabi pa ng imam: "COMMON SENSE"!

Oo nga po. Common sense. Ang PAGKAUNAWA ba ng mga manlilinlang na mangangaral na ito tungkol sa mga sitas na kanilang binasa patungil sa PAG-IRAL NI JESUS BAGO PA SIYA NAGKATAWANG-TAO ay sinasang-ayunan ba ng Unang Iglesia na siyang tunay na Iglesia ni Cristo?


ANO ANG KALAGAYAN NI CRISTO BAGO PA MAN SIYA NAGKATAWANG-TAO at ANO ANG SINASABI NG BIBLIA AT NG MGA APOSTOL UKOL SA KANYA?

Isang tanong na MAHIRAP sagutin ng mga kaanib ng INC™ ni Manalo ay tanong na ito. Ngunit ano nga ba ang sinasabi ng Santa Iglesia, ang mga Apostol at ng Biblia?
NARITO, PANOORIN ANG KASAGUTAN:
No comments: