Wednesday, July 6, 2016

Isa na namang nagpapanggap na 'Iglesia Ni Cristo' na tatag ni Troy Perry ay narito na sa Pilipinas

Isa na namang NAGPAPANGGAP na 'Iglesia Ni Cristo' raw ay narito na sa Pilipinas. Ito ay ang PANG-LUNGSOD NA IGLESIA NI CRISTO (Metropolitan Church of Christ) na itinatag ni G. Troy Perry noong October 6, 1968, kasagsagan ng pag-uusig sa mga bakla at tomboy sa Estados Unidos. Ang kanilang mga gawain ay PARANG KATOLIKO, maging sa pagsamba, pagdarasal, pagmimisa, pananamit ng mga kaparian nila at paggamit ng Roman Missal NGUNIT HINDING HINDI PO SILA KAANIB SA TUNAY NA IGLESIA NI CRISTO -- ANG IGLESIA KATOLIKA! Sila po ay mga EREHE at mga PEKE. Kaanib po sila sa IGLESIA PROTESTANTE!

Hindi nakakagulat sapagkat ang LAHAT ng relihiyon na NAGMULA sa GITNANG SILANGAN ay TOTOO. Ang lahat ng mga relihiyong REVISED sa ESTADOS UNIDOS AT EUROPA ay MGA PEKE at NAGTUTURO ng KAMANGMANGAN, PANDARAYA at KASINUNGALINGAN! Iwasan po sila kung maaari at itakwil lahat ang kanilang mga gawain!
-------------------------------------------------------------------------------------------

The Metropolitan Community Church (MCC), also known as the Universal Fellowship of Metropolitan Community Churches (UFMCC), is an international Protestant Christian denomination. There are 222 member congregations in 37 countries, and the Fellowship has a specific outreach to lesbian, gay, bisexual, and transgender families and communities.

The Fellowship has Official Observer status with the World Council of Churches. The MCC has been denied membership in the US National Council of Churches, but many local MCC congregations are members of local ecumenical partnerships around the world and MCC currently belongs to several statewide councils of churches in the United States. -Wikipedia
No comments: