Tuesday, June 28, 2016

Ubod ng Kasinungalingang Ministro: Biblia ng Katoliko, sila pa ang maalam?

Ang sabi ng Ministro ng INC™ ang aral nila ay base sa Biblia "no more no less", sabay taas ng kopya ng Biblia.

TANONG: KANINONG BIBLIA BA ANG GINAGAMIT NILA?Heto ang SAGOT sa tanong na yan! PANOORIN niyo!


No comments: