Tuesday, June 14, 2016

Tayo ang Inuusig sapagkat Tayo ang Tunay na Iglesia!

Mula sa This is Christian Assyrian
Tayong mga NANINIWALANG si CRISTO ay DIYOS (LOGOS) na NAGKATAWANG-TAO! Siya na ating DIYOS at PANGINOON sa BANAL na SANTATLO!

Magalak TAYONG mga NASA TUNAY na IGLESIA sapagkat ang PAGLILIGTAS ng DIYOS ay nasa kanya!

No comments: