Sunday, June 26, 2016

Pagsamba sa TAO, pinag-uutos ba ng Diyos Biblia?

Meme mula sa FB Page

No comments: