Thursday, June 23, 2016

Larawan ni Moses ayon sa magasing Pasugo ng Iglesia Ni Cristo® 1914 o INC™


Larawan ni Moises at ng kanyang asawa at ni Aaron. Larawan mula sa PASUGO June 2011 p. 32.

No comments: