Tuesday, June 14, 2016

Kawal na Kaanib ng Iglesia sa Pakistan, Sumaludo sa Imahe ng Mahal na Birhen!

No comments: