Thursday, June 16, 2016

"Katoliko ang gumawa ng Biblia mapa-impierno. INC™ nagbabasa lang, mapa-langit? Imposible naman! Common Sense!" -Muslim Ustadz


No comments: