Friday, June 10, 2016

Ilang Anibersaryo na ba Kayo?

Kung ang inyong kinaaanibang "Iglesia" ay halos 101 taon pa lamang ang kanilang anibersaryo, mag-iisip isip na po kayo sapagkat sigurado pong PEKE o HUWAD po 'yan! Lisanin niyo na po agad sapagkat wala pong kaligtasan diyan!

No comments: