Wednesday, June 15, 2016

Buhay na buhay ang Tunay na Iglesia ni Cristo Lokal ng Rawalpindi (Diocece of Rawalpindi, Pakistan)

No comments: