Tuesday, June 28, 2016

Ang INC™ Nagpatayo ng Malaking Arena, Ang Tunay na Iglesia naman ay Nagtatayo ng Malaking Bahay Sambahan sa Ikadadakila ng Diyos!
No comments: