Thursday, May 5, 2016

Wala na po ang Kaisahan sa Loob ng Iglesia Ni Cristo® (INC) 1914!
No comments: