Sunday, May 15, 2016

TOTOO KAYA ITO AYON SA PARATANG NI KELLY ONG?

Mula sa FB Page ng isang nagngangalang KELLY ONG DEFENDER

Larawan mula kay Kelly Ong FB Page
ANG MAITIM NA DAHILAN SA LIKOD NG MGA PAGPAPATAYO NG MGA KAPILYITAS

Sa mga maliliit na mga kapatid na nakatira sa mga lalawigan at sa mga simpleng kapatid na hindi nakikihalubilo sa social media, mahirap pong makaalam tungkol sa mga katiwalian at malawakang mga pagnanakaw ngayon ng mga ministro sa kaban ng iglesia.

Marami po sa kanila ang hindi makapaniwala na ang iglesia ay nakalubog sa utang at ang mga abuloy nito ay kulang pa para itubo sa mga bilyun-bilyong utang nito sa mga bangko.

Ang isa po sa mga ipinambubulag at ipinantakip ng tiwali at magnanakaw na sanggunian ay ang pagpapatayo ng mga kapilyitas.

LAYUNIN SA PAGPAPATAYO NG MGA ITO AY HINDI ANG KAPURIHAN NG DIYOS KUNDI UPANG MAGKUNWARI NA MAY MGA IPINATATAYONG KAPILYA ANG IGLESIA.

SUBALIT KUNG SUSURIING MABUTI, ANG MGA KAPILYITAS NA ITO AY HALOS HINDI GINUGUGULAN NG ABULOY NG IGLESIA SAPAGKAT ANG KARAMIHAN AY MGA DONASYON AT MULA RIN SA PAWIS NG MGA KAPATID.

SA PANAHON NG KAPATID NA ERANO G. MANALO ANG BAWAT KAPILYA AY NAGKAKAHALAGA NG DAAN-DAANG MILYON AT NAKAPAGPAPATAYO NG MAY MAHIGIT SA 300 DAAN BAWAT TAON.

NGAYON, SAAN NAPUNTA ANG MGA BILYUN-BILYONG INUTANG NG IGLESIA SA MGA BANGKO? BAKIT ANG REPAIR NG MGA KAPILYA TULAD NG BAGO-BANTAY AY HINDI MAISAGAWA?

"ANG AHAS AY LALONG TUSO KAY SA ALIN MAN SA MGA HAYOP SA PARANG..." Genesis 3:1

P.S. Maraming salamat po sa lahat ng mga kapatid sa Lokal ng Bago Bantay dahil sa pagkamulat ninyo sa katotohanan. Ipagpatuloy po ninyo ang mga isinasagawa ninyong pagpapanata tuwing alas 10:00ng gabi para sa ikaayos ng Iglesia.

* Ang larawan po sa ibaba ay likuran ng ipinatayo nilang kapilyitas.


No comments: