Monday, May 16, 2016

Nagbanta ang isang kaanib ng Iglesia Ni Cristo (INC™) na papatayin ang isang Catholic Faith DefenderSI ADAM LUCAS NA NAGBANTA SA ISANG KATOLIKO


No comments: