Monday, May 30, 2016

Kapistahan ng Banal na Katawan at Dugo ng Panginoong Jesucristo sa Banal na Eucharistia!

Prusisyon ng Banal na Katawan ni Cristo sa Kapistahan ng CORPUS CHRISTI (London, UK)
Larawan mula sa Catholic Herald at Flickr.

No comments: