Tuesday, May 17, 2016

Iglesia Ni Cristo® (INC™) Nagdulot ng Matinding Traffic sa Commonwealth Avenue

Larawan mula sa GMANews
Nagdulot ng MATINDING TRAFFIC ang "Medical Missions" ng samahang INC™ sa may Commonwealth Avenue kahapon ng umaga hanggang hapon ayon sa GMANews.

Ayon sa Pamunuan ng INC™ ang "Medical Mission" daw nila ay pagbibigay serbisyong medical tulad ng Dental Check-up, pagsusuri sa dugo at ihi, ultrasound, x-ray, ECG at pati ang pagtutuli.

Ang nasabing 'Medical Mission' ay GINANAP mismo sa kanilang CAPITOL TEMPLE na matatagpuan sa Commonwealth Avenue sa tabi lamang ng KRISTONG HARI PARISH ng TUNAY na IGLESIA NI CRISTO.

Ang Parokya ng Kristong Hari

At dahil sa MATINDING TRAFFIC na naman na dulot ng mga kaanib INC™ na tatag ng isang 'self-proclaimed' SUGO raw ng 'Diyos' sa mga huling araw-- Felix Manalo-- maraming commuters ang NAINIS sa nasabing samahan ayon sa RadioInquirer sapagkat HINDI NA SILA NAKAPASOK sa kanilang trabaho. Ang iba ay nahuling pumasok.

Sa panayam ng GMANews kay Edwin Zabala na Tagapagsalita ng nasabing sekta,  siya raw ay nauunawaan ang pagka-irita ng mga commuters dahil sa dulot ng kanilang 'medical missions'.

"I can only apologize. We truly understand how a motorist, or even someone who is traveling, gets stuck in traffic. How they would feel especially with the heat."

Mabuti naman at nauunawaan niya. Yon nga lang, maaaring SINADYA ITONG GINAWA para IPAKITA sa mga TAO na HINDI SILA NAGHIHIKAHOS sa pondo ayon na rin sa BINTANG ni G. Antonio Ebangelista sa kanyang BLOG.

Gawain na po ng INC™ ang mga "Medical Missions" upang MAKAHIKAYAT ng mga BAGONG KAANIB matapos na ibalita sa media na MARAMING KAANIB na nila ang LUMISAN at HINDI na sumusunod sa Pamamahala ni Eduardo V. Manalo (EVM), ang kasalukuyang Punong Tagapangasiwa na ITINIWALAG ANG KANYANG SARILING INA AT MGA KAPATID sa INC™! 

Marahil, sa ganitong pamamaraan ay magkaroon sila ng pagkakataon na LINISIN ang kanilang IMAHE sa harap ng mga naglabasang AKUSASYON ng PAGMAMALABIS na kinasasangkutan ng mga HIGH RANKING officials ng INC™ tulad ng Sanggunian, ayon na rin sa nasabing blog.

Hello everyone! I know it’s been quite a while… Rest assured that all of your messages and emails are received and filed and I will post all of them soon. I just got caught up with a lot of things, especially with what happened to ka Lowell Menorca and his family. But it only just proved to all of us that God is good and He is on our side, because what happened to Ka Lowell may appear to be a win for the other side, but a careful examination of the events and the repercussions of their continuous intimidation and harassment only highlights the fact that whatever they were aiming for, just backfired at them. They just made our jobs easier because more and more people are now informed, aware and awakened by the events that the INC Leaders are orchestrating just to cover up their mistakes. Here’s one proof that more and more brethren are now awake and are no longer silent. Meet Joe (not his real name obviously). A high-ranking deacon in one of the locales in the District of North Eastern Seaboard. This is what he has to say. Excerpts from our BBM conversation (ituloy ang pagbabasa RITO)

Para po sa mga KAANIB ng TUNAY na IGLESIA-- ang IGLESIA KATOLIKA, hindi po lahat ng nagpapakita ng kabutihan ay TOTOO. Siyasatin ang KANILANG PAKAY. Alamin kung ANO ang KANILANG LAYUNIN. At kung nakakatulong pansamantala sa inyong kabuhayan, tanggapin. Ngunit HINDING-HINDI dapat tanggapin ang kanilang aral. Sapagkat ang kanilang aral ay MULA LAMANG SA TURO ni FELIX MANALO na para sa kanila ay siyang "huling sugo"!

PASUGO Nobyembre 1960, p. 26:
“Kaya't papaano makikilala ang sugo ng Dios at ang hindi sugo ng Dios: Sa aral makikilala ayon kay Jesus. Ang aral ng mga sugo ng Dios ay mula sa Dios, ang mg aral ng hindi sugo ng Dios, ay mula lamang sa kanyang sarili. (Juan 7: 16-18)

PASUGO May 1961, p.4
“At sino nga ba ang gumagawa ng mga leksiyong itinuturo ng mga ministro, maging sa mga pagsamba, mga doktrina o mga Propaganda? Ang Kapatid na Felix Manalo.”

PASUGO Mayo 1963, p. 27:
“Kaya’t sa katuparan ng hula, ang lahat ng mga itinuturo ng mga Ministro ng INK sa mga pagsamba, sa mga doktrina, sa mga pamamahayag sa gitna ng baya, ay si Kapatid na Felix Manalo lamang ang bumabalangkas at nagtuturo sa kanila.”

Walang ibang SUGO ang DIYOS kundi SI JESUS LAMANG!

No comments: