Monday, May 23, 2016

Ang Sambahan ng Iglesia ni Cristo ng Santa Sophia sa Spring Valley California (USA)


Ang loob ng simbahan sa Santa Sophia Catholic Church sa 9800 San Juan Street,Spring Valley, CA 91977 USA. Tel: (619) 463-6629; Fax: (619) 463-8101; info@santasophia.org

No comments: