Sunday, April 17, 2016

Si FELIX Y. MANALO raw po ang NAGTATAG sa "Iglesia Ni Cristo Church"


Narito na naman ang isang patunay na sa kaalaman ng lahat ng tao, maliban sa mga nagbubulag-bulagang kaanib ng Iglesia Ni Cristo (INC) na si FELIX Y. MANALO nga naman ang NAGTATAG ng "Iglesia ni Cristo Church" (Iglesia na, Church pa! Ang Iglesia ni Cristo® po kasi ay REGISTERED TRADEMARK at kinakailangan itong buuin kung babanggitin man ang pangalan  nito.)


No comments: