Tuesday, April 19, 2016

CARLOS A. SANTOS-VIOLA, KATOLIKO! ARKITEKTO! Nagdisenyo sa Templo ng INC™ ni FELIX MANALO!

Ilan lamang sa mga gusali ng INC™ ni Manalo sa CENTRAL OFFICES nila sa Diliman, Quezon City na DISENYO ni G. CARLOS A. SANTOS-VIOLA, isang DEBOTONG kaanib ng TUNAY na Iglesia ni Cristo - ang IGLESIA  KATOLIKA!
Ayon sa WIKIPEDIA, ilang beses INAKAY ng INC™ si G. Carlos Santos Viola ngunit siya'y MAGALANG na TUMANGGI sapagkat marami sa turo nito ang SALUNGAT sa kanyang pananampalataya bilang DEBOTONG KATOLIKO.

Namatay siya noong July 31, 1994 na NAGSISILBI sa OUR LADY OF LOURDES PARISH sa QUEZON CITY na ngayon ay isa nang NATIONAL SHRINE!

No comments: