Sunday, April 17, 2016

Ang pagdalaw ng Santo Papa ng Iglesia ni Cristo sa mga Refugees na naroon sa Lesbos, Greece


No comments: