Friday, April 22, 2016

Ang Iglesia ng Diyos na binili niya sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo! (Mga Gawa 20:28)

Larawan mula sa Save Christians
Isang Sundalong taga-Armenia, nagbibigay galang at respeto sa kanilang bahay sambahan.

No comments: